Receptar exercici físic com a eina terapèutica

La promoció d’un estil de vida actiu pot millorar la salut i la qualitat de vida en totes les etapes vitals. Per aquest motiu, es promourà que la prescripció d’activitat física i esport sigui una eina terapèutica d’ús habitual, no només en l’atenció primària de salut.

En aquest marc, s’ha creat el Programa temporal per a la implementació de la recepta mèdica esportiva, amb una durada màxima de tres anys.

En aquest sentit, és fonamental la formació i capacitació dels professionals, tant de la salut com de l’activitat física i l’esport. També és clau identificar i potenciar els recursos comunitaris.

Per implementar aquest programa, s’articularan mecanismes de cooperació entre el Consell Català de l’Esport i el Departament de Salut, i també amb el món local.

Les dades de sedentarisme, sobrepès i obesitat estan relacionades amb les malalties cròniques més prevalents i han pres més rellevància durant la pandèmia per la covid-19.

Font: Gencat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *