Repunt de la producció industrial a Catalunya al març del 2024

Segons les dades fetes públiques per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la producció industrial va experimentar un augment significatiu a Catalunya durant el mes de març de 2024. L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari, prenent com a base l’any 2021, va registrar un increment interanual del 5,9%.

Aquest creixement es va veure reflectit en diversos sectors industrials clau. Concretament, la producció de béns de consum va pujar un 7,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Igualment, els béns d’equipament i els béns intermedis van mostrar un augment del 4,9% cadascun.

No obstant això, el sector energètic va ser l’única excepció en aquesta tendència alcista, amb una davallada del 3,9% respecte al març de 2023. Aquesta caiguda podria atribuir-se a diversos factors, com ara les fluctuacions en els preus de les fonts d’energia o l’impacte de les polítiques energètiques implementades.

Contrastant amb l’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari, l’índex de productes industrials, que no inclou l’energia ni està ajustat per efectes de calendari, va disminuir un 7,2% interanualment. Aquesta divergència posa de relleu la importància de considerar factors com l’energia i els efectes estacionals en l’anàlisi de la producció industrial.

Quan es tenen en compte tots els sectors, incloent-hi l’energia, l’índex de producció industrial va experimentar una davallada del 7,0% en comparació amb el març de 2023. Aquesta xifra reflecteix l’impacte negatiu del sector energètic, que va arrossegar a la baixa els resultats globals.

En un anàlisi més detallat per sectors, tots els grans sectors industrials van registrar decrements interanuals: els béns d’equipament (-8,7%), els béns intermedis (-7,7%), l’energia (-5,7%) i els béns de consum (-5,6%). Aquestes xifres evidencien els reptes als quals s’enfronten algunes indústries, possiblement relacionats amb factors com la demanda, els costos de producció o les disrupcions en les cadenes de subministrament.

No obstant això, algunes divisions industrials específiques van destacar positivament. La fabricació de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics va experimentar un increment del 3,2%, mentre que la fabricació de productes farmacèutics va pujar un 1,4%. Aquestes dades suggereixen un creixement sòlid en sectors estratègics i d’alta tecnologia.

Per contra, els decreixements més pronunciats es van donar en altres indústries manufactureres (-18,0%) i en la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (-17,8%). Aquests resultats negatius poden ser indicatius de reptes estructurals o conjunturals que enfronten aquestes indústries específiques.

En resum, les dades de l’Idescat revelen un panorama mixt per a la producció industrial catalana al març de 2024. Mentre que alguns sectors van registrar creixements notables, d’altres van patir decreixements significatius. Aquesta diversitat de resultats posa de manifest la complexitat del teixit industrial català i la necessitat d’analitzar detingudament els factors que influeixen en cadascun dels sectors.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *