Caiguda del 15,8% en les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic de Catalunya al primer trimestre de 2024

Les exportacions catalanes de productes industrials han experimentat una notable disminució durant el primer trimestre de 2024, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) el 27 de maig de 2024. En total, Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 23.142 milions d’euros, la qual cosa representa una caiguda del 8,7% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Aquesta disminució en les exportacions és especialment pronunciada en els productes d’alt contingut tecnològic, amb una reducció interanual del 15,8%. Aquest descens afecta tots els grups de productes dins d’aquesta categoria, indicant una tendència generalitzada de contracció en el sector tecnològic de Catalunya.

Les vendes de productes amb un contingut tecnològic de nivell mitjà alt també han experimentat una baixada significativa, ambun descens del 8,3%. Això s’ha atribuït a factors com la disminució de la demanda internacional i les fluctuacions en els mercats globals que han afectat les exportacions de maquinària i equips de transport, entre altres productes.

Pel que fa als productes de nivell tecnològic mitjà baix, la reducció ha estat del 13,9%, afectant principalment sectors com el químic i el de materials bàsics, que han vist una disminució en les seves vendes a l’exterior. Finalment, els productes de nivell baix han sofert la caiguda menys accentuada, amb un descens del 2,5%. Aquesta categoria inclou productes com els aliments processats i altres béns de consum que han mantingut una demanda més estable, tot i la contracció generalitzada.

En paral·lel, les importacions de productes industrials a Catalunya també han disminuït, amb un valor total de 23.588,4 milions d’euros durant el primer trimestre de 2024, representant una caiguda interanual del 10,2%. Aquest descens es distribueix de manera similar a les exportacions, amb totes les categories tecnològiques mostrant disminucions.

Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic han caigut un 17,4%, reflectint una possible disminució en la producció interna de béns d’alta tecnologia i una reducció de la demanda de components tecnològics importats. Els productes de nivell mitjà alt han registrat una caiguda del 8,6%, mentre que els de nivell mitjà baix han disminuït un 15,2%. Les importacions de productes de nivell tecnològic baix han baixat un 5,2%.

Aquestes dades reflecteixen una tendència global de contracció econòmica i una possible reestructuració en les cadenes de subministrament internacionals. La disminució en les exportacions i importacions de productes industrials de Catalunya durant el primer trimestre de 2024 posa de manifest els desafiaments que enfronten les indústries catalanes en un context econòmic global complex i incert.

La disminució generalitzada en tots els nivells tecnològics suggereix que tant els productes d’alta tecnologia com els de menor sofisticació estan sent afectats per les mateixes forces econòmiques adverses. Aquestes poden incloure des de problemes en la cadena de subministrament fins a una demanda més feble a nivell global, passant per fluctuacions en els preus de les matèries primeres i canvis en les polítiques comercials internacionals.

Aquests resultats podrien tenir implicacions importants per a la política econòmica de Catalunya. Les autoritats i els responsables polítics poden necessitar considerar mesures per estimular les exportacions i donar suport a les indústries tecnològiques, que són crucials per al creixement econòmic a llarg termini. A més, pot ser necessari reforçar les estratègies de diversificació de mercats i innovació tecnològica per mantenir la competitivitat de les exportacions catalanes en un mercat global cada vegada més competitiu.

En resum, les dades del primer trimestre de 2024 presentades per l’Idescat revelen una situació preocupant per a les exportacions i importacions catalanes de productes industrials. La caiguda significativa en els productes d’alt contingut tecnològic destaca la necessitat de polítiques econòmiques proactives per afrontar els reptes actuals i futurs en el comerç internacional.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *