L’Agència Catalana de Consum assigna prop de 90.000 euros al Consell Comarcal del Baix Camp per finançar la realització d’actuacions en matèria de consum al Baix Camp pel 2024


L’Agència Catalana de Consum té delegades les competències en matèria de consum en el Consell Comarcal del Baix Camp a través del conveni que van signar ambdues entitats el 21 de desembre de 2021 i que té vigència fins al 31 de desembre de 2024.

D’acord amb aquesta delegació, l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal del Baix Camp atén els ciutadans i ciutadanes domiciliats en els diversos municipis de la comarca, en les següents activitats en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries:

a) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los.

b) Recepció i tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents.

c) Tramitació, d’acord amb la normativa d’aplicació, de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se’n derivin.

d) En el cas que la mediació no fos possible i s’opti per l’arbitratge de consum, gestionar les reclamacions portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, d’acord amb les instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Les actuacions de l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor en xifres durant l’any 2023 han estat:

  • 654 consultes ateses.
  • 823 reclamacions tramitades.
  • 69 denúncies rebudes i traslladades a l’organisme competent.
  • 35 queixes tramitades.
  • 819 mediacions realitzades entre el consumidor i l’empresa de les quals 515 s’ha arribat a un acord entre les parts.
  • 58 laudes emesos per la Junta Arbitral de Consum de Catalunya al Baix Camp.
  • 233 alumnes del Baix Camp han realitzat tallers de l’Escola del Consum de Catalunya.Font: Consell Comarcal del Baix Camp

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *