La despesa del turisme estranger a Catalunya augmenta un 11,6% a l’abril del 2024

La despesa total feta pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya va assolir la xifra de 1.807 milions d’euros a l’abril de 2024, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest valor representa un increment significatiu del 11,6% respecte al mateix període de l’any anterior, demostrant una tendència positiva en l’activitat turística de la regió.

Un desglossament per països de residència habitual dels turistes revela que els Estats Units, França i Alemanya lideren en termes de despesa total, amb 332, 224 i 122 milions d’euros respectivament. Aquestes xifres representen variacions interanuals notables: els turistes dels Estats Units han augmentat la seva despesa en un 34,1%, mentre que els visitants francesos han reduït la seva despesa en un 7,5%. Per la seva banda, els turistes alemanys han incrementat laseva despesa en un 16,4%.

La despesa mitjana diària per persona dels turistes internacionals es va situar en 218 euros a l’abril de 2024, la qual cosa representa un augment del 2,6% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta dada reflecteix una tendència cap a un turisme de major qualitat i despesa per càpita més elevada, un fet que pot tenir implicacions positives per a l’economia local.

Pel que fa a les partides de despesa principals, els turistes van gastar 573 milions d’euros en transport internacional no inclòs en el paquet turístic, sent aquesta la categoria amb la despesa més alta. L’allotjament va ser la segona partida més important, amb una despesa total de 380 milions d’euros. Aquests valors indiquen que els turistes no només estan disposats a gastar més en els seus desplaçaments, sinó que també valoren l’allotjament de qualitat durant la seva estada a Catalunya.

L’augment de la despesa total i de la despesa mitjana diària per persona posa de manifest la recuperació i la fortalesa del sector turístic català en el context post-pandèmia. Aquestes dades també suggereixen una possible evolució en els hàbits de consum dels turistes, que podrien estar optant per estades més curtes però amb un nivell de despesa més alt per dia.

En termes de distribució geogràfica dels turistes, l’informe d’Idescat no detalla quines zones de Catalunya han atret més despesa, però és raonable suposar que les grans ciutats com Barcelona, així com les destinacions turístiques conegudes com la Costa Brava i la Costa Daurada, continuen sent els principals pols d’atracció.

Les implicacions d’aquest increment en la despesa turística són múltiples per a l’economia catalana. En primer lloc, un augment de la despesa turística pot significar més ingressos per a les empreses locals, especialment en els sectors de l’allotjament, la restauració, i els serveis de transport. Això, al seu torn, pot traduir-se en una creació de llocs de treball i una major activitat econòmica en les regions turístiques.

A més, la tendència creixent de la despesa turística també pot estimular inversions en infraestructures turístiques i en la millora dels serveis oferts als visitants. Els empresaris del sector podrien veure’s incentivats a invertir en la millora de la qualitat dels seus serveis per tal de captar una major quota de mercat i aprofitar l’increment de la despesa per turista.

D’altra banda, aquest augment en la despesa turística també planteja reptes en termes de sostenibilitat i gestió dels recursos. Un flux més gran de turistes amb major capacitat de despesa pot exercir pressió sobre les infraestructures locals i els recursos naturals. Així doncs, és crucial que les autoritats i les empreses del sector adoptin mesures per garantir un desenvolupament turístic sostenible que preservi l’entorn i asseguri beneficis a llarg termini per a la comunitat local.

En resum, les dades publicades per l’Idescat sobre la despesa del turisme estranger a Catalunya a l’abril de 2024 indiquen una recuperació sòlida i un creixement positiu del sector. Amb un augment significatiu tant en la despesa total com en la despesa mitjana diària per persona, el sector turístic català es troba en una bona posició per continuar contribuint de manera significativa a l’economia regional. Tanmateix, és essencial abordar els desafiaments associats amb aquest creixement per assegurar un desenvolupament sostenible i equilibrat del turisme a Catalunya.

Font: Idescat

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *