L'Ajuntament de Tarragona presenta el projecte d'enderroc de la plataforma del Miracle


Pas endavant per a l’enderroc de la plataforma del Miracle. Aquest matí l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat els detalls del projecte d’enderroc, una actuació l’execució de la qual sortirà a licitació durant aquest segon semestre d’any i que compta amb un pressupost d’execució és de 553.220,78 €.

Rubén Viñuales ha recordat que l’enderroc de la plataforma del Miracle és una de les actuacions principals del projecte Tarragona – GreenBelt ‘26 de renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona, dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea, que recolza la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

“Avui donem un pas important de cara a la recuperació d’aquest espai per a la ciutadania. Un espai que ha de recuperar els seus hàbitats litorals, la seva biodiversitat i especialment ha d’esdevenir un nou espai verd, natural, pel gaudi de tothom”, ha expressat l’alcalde de Tarragona.

A la presentació ha assistit també el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, qui ha donat els detalls de l’actuació que en aquest espai té previst dur a terme el Consistori i que inclou el desmuntatge i l’eliminació de la plataforma, així com la redacció del posterior projecte de restauració ambiental del sector, “amb l’objectiu de retornar a la ciutat un front litoral urbà que tingui en compte els serveis ecosistèmics de les zones costeres i que lluiti activament enfront l’emergència climàtica”, ha explicat García de Castro.

La plataforma a enderrocar: antecedents i descripció

La primera fase d’aquest procés i objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres d’enderroc de la plataforma.

La plataforma del Miracle es va inaugurar l’estiu de 2001 després de tres anys d’obres. La plataforma, consistent en una estructura de formigó de 150 metres de longitud i 12.000 tones, ocupà l’espai on abans hi havia les casetes que servien de canviadors amb l’objectiu inicial d’oferir un aparcament per a 360 vehicles al pis inferior i albergar negocis de restauració al pis superior. Fins a l’actualitat solament es va donar un ús d’aparcament i la plataforma va ser clausurada l’any 2013.

Finalment l’Ajuntament de Tarragona va aprovar una moció promoguda per la plataforma SOS Costa Daurada per enderrocar la plataforma.

Es tracta d’una plataforma de formigó formada per quatre travesses longitudinals de grans dimensions que es van construir in-situ amb formigó armat amb un àrea de 2,51 m2, travades amb 597 bigues de 7,5 metros. Suposant tot això una superfície total a enderrocar de 8.653 m2.

La plataforma, a la vegada, està suportada sobre 42 columnes de formigó armat de 4,45 m d’alçada i amplada variable que oscil·la els 1,5 metres.

A la banda oest de la plataforma, i per accedir a la part superior, es troba una rampa d’accés de 62 metres de llarg i 18 metres d’ample. A la banda est de la plataforma es situa una segona rampa d’accés de formigó armat de 45 metres de llarg i 3,6 metres d’ample que es sustenta amb 2 pilars de 2,8 metres d’ample i 4 i 4,6 metres d’alçada respectivament.

Per accedir a la part superior, hi ha també dues escales de formigó a la banda nord de la plataforma, a més de cinc escales annexes.

A la part superior es troben 6 mòduls de pèrgoles de fusta de 14 x12 metres i una altura de 3,25 metres, amb un volum total de fusta per mòdul de 7,4 metres cúbic.

Els treballs d’enderroc

Abans de l’inici de les obres d’enderroc caldrà duu a terme uns treballs previs, consistents en la retirada de tots els elements situats a la planta superior així com a la rampa oest, com són baranes, punts de llum, pèrgoles de fusta, reixes de drenatge, etc. De la mateixa manera, també es procedirà a retirada de tot el mobiliari urbà de les plantes tant superior com inferior, com ara bancs, pilones, paperers etc, que serà portat al magatzem municipal per posteriorment ser reaprofitats a altres punts de la ciutat.

El contractista haurà de dissenyar un programa seqüencial per a l’execució́ de les obres que inclogui les oportunes mesures de prevenció en matèria de seguretat, tallant els vials a la circulació́ de vehicles i vianants durant les obres per tal que els vehicles de transport d’enderroc i la maquinària de demolició puguin accedir directament des de la via pública.

En primer lloc s’enderrocarà la rampa d’accés de terra armada. D’aquesta forma s’alliberarà una superfície de 996 m2 per tal que hi pugui accedir la maquinària.

El conseller Guillermo García de Castro ha detallat que una vegada tingudes en compte les característiques de l’edificació, els condicionants de seguretat, l’impacte mediambiental i la separació selectiva de residus a realitzar, el sistema de demolició que s’utilitzarà serà el següent segons les parts:

  • Primer es procedirà a la demolició dels edicles per col·lapse. A continuació es durà a terme l’excavació de la rampa de terra armada mitjançat retroexcavadora i les plaques de terra armada amb pinça hidràulica. Posteriorment es procedirà a la demolició́ de les estructures de formigó amb pinça hidràulica instal·lada sobre retroexcavadora.
  • La demolició consistirà̀ en anar desgranat el formigó armat a fi de reduir la mida dels residus resultants. Els fonaments no s’enderrocaran, es demoliran els pilars amb martell trencador fins 15 cm per sota de la cota del paviment actual.
  • Un cop feta la demolició, a continuació es separarà la ferralla del formigó. La ferralla es tallarà a mida suficient per a la seva valorització. Igualment el formigó es demolirà̀ fins una mida suficient per la seva reutilització, reciclatge o valorització.
  • Finalment, un cop triturats i separats tots els elements enderrocats, seran carregats sobre camió i transportats al lloc on s’hagin de reutilitzar o valoritzar (per concretar per part de l’adjudicatari de les obres).
  • Un cop retirats tots els residus, es demolirà el paviment de llamborda amb base de formigó i será de la mateixa manera transportat al corresponent centre de reciclatge.
  • Un cop retirat tot el paviment, es deixarà la superfície resultant plana, es compactarà i anivellarà i a continuació s’estendrà una capa de 15 cm de terra, que s’estendran a tota la superfície a l’espera de renaturalitzar l’espai.

Les obres de demolició està previst que tinguin un termini d’execució de 6 mesos.

Font: Ajuntament de Tarragona

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *