L’Aula Mentor de la Bisbal del Penedès ja està en funcionament i us ofereix més de 200 cursos per formar-vos en una gran quantitat d’àrees

Aquest dilluns 10 de juny s’ha presentat i s’ha posat en funcionament l’Aula Mentor de la Bisbal del Penedès, ubicada al Centre Municipal de Cultura. Es tracta d’un programa de formació oberta vehiculat a través del Ministeri d’Educació i Formació Professional que permet fer cursos a distància en diferents àmbits, amb l’objectiu de millorar la qualificació de les persones adultes. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha habilitat un espai físic per poder oferir el suport i assessorament de l’administradora de l’aula -que alhora és la tècnica d’Ocupació- i, a més, s’ofereix un espai per fer les classes, per donar servei a aquelles persones que no tinguin ordinador o internet a casa.

Des de l’Aula Mentor de la Bisbal del Penedès s’ofereixen més de 200 formacions sense requisits previs d’accés. Així, les persones poden millorar les seves competències bàsiques professionals de forma còmoda i flexible. Els cursos que s’ofereixen són d’àrees tan variades com idiomes, digitalització, emprenedoria, administració i gestió, agricultura, disseny i arts gràfiques, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, imatge personal, imatge i so, indústries alimentàries, informàtica i telecomunicacions, fusta i moble, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, tèxtil i confecció, vidre i ceràmica, hostaleria i turisme o competències bàsiques no professionals.

Aquestes formacions tenen un cost de 48€ per als 2 primers mesos de matrícula i, posteriorment, si l’alumne no ha finalitzat el curs, té l’opció d’ampliar la matrícula en funció de les seves necessitats i disponibilitat. Durant tota la formació, un tutor fa el seguiment de l’alumne. En acabar el curs, es fa un examen presencial a la Bisbal del Penedès, amb validesa oficial, i el Ministeri d’Educació i Formació Professional expedeix un certificat d’aprofitament de la formació.

El sistema formatiu està dissenyat per impulsar i millorar les competències personals i professionals de la ciutadania, promovent l’ús eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació. El programa de formació oberta “Aula Mentor” és una iniciativa del Ministeri d’Educació i Formació Professional amb una dilatada experiència de col·laboració amb diferents entitats per al desenvolupament i l’articulació territorial. L’objectiu fonamental del programa és millorar la qualificació de les persones adultes, ampliar-ne la cultura i promoure el desenvolupament de les seves capacitats i competències, mitjançant entorns de formació que empren les tecnologies de la informació i la comunicació.

Durant la presentació, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va explicar que “el que pretenem és donar eines a la ciutadania perquè pugui millorar i adquirir nous coneixements en l’àmbit professional però també en l’àmbit personal.  Creiem que és una bona aposta perquè es tracta de formacions flexibles, oferim una aula física per a qui ho necessiti i, a més, les persones comptaran amb el suport de l’administradora de l’aula per resoldre qualsevol dubte que els pugui sorgir”. La batllessa bisbalenca ha explicat que “al Baix Penedès, hi estan adherits Calafell i a Cunit. Nosaltres som el tercer municipi de la comarca que oferim aquest servei”.

Per a més informació us podeu adreçar al Servei d’Ocupació Municipal a través del telèfon 621 27 70 75 o enviant un correu electrònic a ocupacio@bisbalpenedes.com


CASTELLANO | Este lunes 10 de junio se ha presentado y se ha puesto en funcionamiento el Aula Mentor de la Bisbal del Penedès, ubicada en el Centre Municipal de Cultura. Se trata de un programa de formación abierta vehiculado a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional que permite hacer cursos a distancia en diferentes ámbitos, con el objetivo de mejorar la calificación de las personas adultas. Desde el Ajuntament de la Bisbal del Penedès se ha habilitado un espacio físico para poder ofrecer el apoyo y asesoramiento de la administradora del aula -que a la vez es la técnica de Ocupación- y, además, se ofrece un espacio para hacer las clases, para dar servicio a aquellas personas que no tengan ordenador o internet a casa.

Desde el Aula Mentor de la Bisbal del Penedès se ofrecen más de 200 formaciones sin requisitos previos de acceso. Así, las personas pueden mejorar sus competencias básicas profesionales de forma cómoda y flexible. Los cursos que se ofrecen son de áreas tan variadas como idiomas, digitalización, emprendimiento, administración y gestión, agricultura, diseño y artes gráficas, comercio y marketing, electricidad y electrónica, imagen personal, imagen y sonido, industrias alimentarias, informática y telecomunicaciones, madera y mueble, sanidad, seguridad y medio ambiente, servicios socioculturales y en la comunidad, textil y confección, vidrio y cerámica, hostelería y turismo o competencias básicas no profesionales.

Estas formaciones tienen un coste de 48€ para los 2 primeros meses de matrícula y, posteriormente, si el alumno no ha finalizado el curso, tiene la opción de ampliar la matrícula en función de sus necesidades y disponibilidad. Durante toda la formación, un tutor hace el seguimiento del alumno. Al acabar el curso, se hace un examen presencial en la Bisbal del Penedès, con validez oficial, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional expide un certificado de aprovechamiento de la formación.

El sistema formativo está diseñado para impulsar y mejorar las competencias personales y profesionales de la ciudadanía, promoviendo el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. El programa de formación abierta “Aula Mentor” es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional con una dilatada experiencia de colaboración con diferentes entidades para el desarrollo y la articulación territorial. El objetivo fundamental del programa es mejorar la calificación de las personas adultas, ampliar la cultura y promover el desarrollo de sus capacidades y competencias, mediante entornos de formación que emplean las tecnologías de la información y la comunicación.

Durante la presentación, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, explicó que “lo que pretendemos es dar herramientas a la ciudadanía para que pueda mejorar y adquirir nuevos conocimientos en el ámbito profesional pero también en el ámbito personal. Creemos que es una buena apuesta porque se trata de formaciones flexibles, ofrecemos un aula física para quien lo necesite y, además, las personas contarán con el apoyo de la administradora del aula para resolver cualquier duda que los pueda surgir”. La alcaldesa bisbalenca ha explicado que “en el Baix Penedès, están adheridos Calafell y en Cunit. Nosotros somos el tercer municipio de la comarca que ofrecemos este servicio”.

Para más información os podéis dirigir al Servei d’Ocupació Municipal a través del teléfono 621 27 70 75 o enviando un correo electrónico a ocupacio@bisbalpenedes.com

Font: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Comparteix a les teves xarxes socials!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *