L’Ajuntament d’Alforja convoca procés per cobrir plaça de secretaria intervenció

L’Ajuntament d’Alforja ha anunciat la convocatòria d’un procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció. Aquesta decisió, presa per Resolució de l’Alcaldia el 15 de febrer de 2024, respon a la necessitat urgent de proveir aquest lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació nacional i categoria de secretaria…

Leer más

Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alforja

ANUNCI Es fa públic, als efectes oportuns que per Decret d’Alcaldia de 29 de gener de 2024 es fa la següent convocatòria Assumpte: Convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alforja Fets Atès que mitjançant Ordre HFP/1387/2023, de 26 de…

Leer más

Ajudes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de fons bibliogràfics

“L’Ajuntament d’Alforja rep unes ajudes per import de 3.000€ per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a destinar-les a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’exercici 2023. Amb el suport del Departament de Cultura” Font: Ajuntament d’Alforja

Leer más

Ajudes de la Diputació de Tarragona impulsen la cultura a Alforja

El municipi d’Alforja, ubicat a la comarca del Baix Camp, ha rebut una injecció econòmica notable per potenciar i enriquir la seva escena cultural. La Diputació de Tarragona ha aprovat una partida de 18.435,68€ destinada a diverses inversions culturals durant l’exercici 2023, atorgant a l’Ajuntament d’Alforja un suport financer crucial per a aquest propòsit. Aquesta…

Leer más

Inversió en Salut Pública: Alforja rep 26.437,70€ de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament d’Alforja ha estat recentment beneficiat amb una subvenció de 26.437,70€, concedida per la Diputació de Tarragona en el marc del programa d’Ajuda de Salut Pública 2023. Aquesta suma monetària s’ha designat específicament per abordar diverses àrees crucials per al benestar i la seguretat del municipi. Les partides assignades són variades i apunten a diverses…

Leer más

L’Ajuntament d’Alforja rep 11.297,56 € de la Diputació de Tarragona dins del programa e-catàleg per a actuacions culturals realitzades l’any 2023

L’Ajuntament d’Alforja ha rebut una injecció financera ben rebuda per a les seves iniciatives culturals, gràcies a la Diputació de Tarragona i el seu programa e-catàleg. Aquesta ajuda, d’un total de 11.297,56 €, ha estat destinada a suportar les actuacions culturals realitzades al llarg de l’any 2023. Aquesta notícia és un pas important per a…

Leer más

L’Ajuntament d’Alforja Rep 66.489,19€ de la Diputació de Tarragona dins del Programa PAM 2023

L’Ajuntament d’Alforja ha rebut una injecció financera vital de la Diputació de Tarragona en el marc del Programa PAM 2023 – Pla d’Acció Municipal. Aquesta subvenció, d’un total de 66.489,19€, té com a objectiu fonamental el suport a les despeses corrents de subministrament elèctric i manteniment del municipi. Aquesta notícia és un pas positiu en…

Leer más

Ajuntament d’Alforja Rebrà una Ajuda de 10.000 Euros per Millorar la Deixalleria de la Urbanització Portugal

L’Ajuntament d’Alforja ha aconseguit una fita important en la seva tasca de millora i modernització de les seves infraestructures per a la gestió de residus. A través del Pla de Transició Energètica i Acció Climàtica, conegut com a Línia 4 – Residus -, s’ha atorgat una ajuda financera de 10.000,00 euros per a l’ampliació i…

Leer más

L’Ajuntament d’Alforja avança cap a un futur més sostenible i compromès amb la transició energètica i l’acció climàtica.

Gràcies al suport del Pla de Transició Energètica i Acció Climàtica (Línia 2 – PAESC), s’ha atorgat una important ajuda de 34.408,50 euros destinada a un projecte que beneficiarà directament a la comunitat educativa local. Aquesta inversió té com a objectiu la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola «Josep Fusté», una acció que no només…

Leer más

Obertura de la Convocatòria per a la Borsa de Treball de Tècnics de Llar d’Infants a Alforja: Oportunitat per a la Formació i Contractació Temporal

L’Ajuntament d’Alforja ha anunciat una nova convocatòria que brinda una oportunitat excepcional per a tècnics especialitzats en l’àmbit de la infància. El «Edicte de publicació de les Bases de Selecció i convocatòria borsa de treball llar infants», emès per l’Ajuntament, estableix les directrius per a la formació d’una borsa de treball destinada a cobrir eventuals…

Leer más

La Diputació de Tarragona impulsa la transformació de la nau industrial d’Alforja en un Espai Polivalent amb una ajuda de 58.214€

El PAM 2019 finança les obres de reconversió, obrint noves oportunitats per al municipi i fomentant el desenvolupament local. La Diputació de Tarragona impulsa el desenvolupament local a Alforja amb una subvenció destinada a un projecte d’importància. En aquesta ocasió, s’ha concedit una ajuda procedent del Pla d’Ajuts Municipals (PAM) de l’any 2019 per finançar…

Leer más