Subvenció Diputació de Tarragona per activitats culturals exercici 2024 (E-catàleg)

La Diputació de Tarragona subvenciona a l’Ajuntament de Caseres, per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg).  L’import màxim a rebre per l’Ajuntament de Caseres per aquest concepte durant l’exercici 2024 ascendeix a 15.324,55 euros. Font: Ajuntament de Caseres

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Caseres una subvenció de 19.758,94 € pel finançament de projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023. Les activitats finançades han estat: Cinema Municipal. Fira del Tocino. Taller de la memòria per a gent gran. Font: Ajuntament de Caseres

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals. Convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Caseres una subvenció de 9.177,79 € pel finançament d’actuacions de gestió de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, exercici 2023. Font: Ajuntament de Caseres

Leer más

Impuls a la política d’habitatge a Caseres: la Diputació de Tarragona concedeix una subvenció de 90.000 euros

La promoció i garantia de l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un dels reptes més importants per a moltes administracions locals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Caseres ha rebut una injecció significativa de suport de la Diputació de Tarragona. Una subvenció substancial de 90.000 euros ha estat concedida específicament per a l’adquisició de l’habitatge situat…

Leer más

La Diputació de Tarragona Inverteix en la Gestió de Plagues Urbanes i el Benestar Animal a Caseres

En el marc de les seves iniciatives per mantenir un entorn urbà saludable i protegir el benestar dels animals domèstics, la Diputació de Tarragona ha anunciat la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Caseres. Aquesta ajuda, de 860,18 euros, està destinada a finançar actuacions específiques de gestió de plagues a nivell urbà i a millorar…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a personal de socorrisme a les piscines municipals. Convocatòria 2023

La Diputació de Tarragona ha anunciat una inversió significativa per assegurar la seguretat i la protecció dels usuaris de les piscines municipals de diferents localitats. En aquest sentit, l’Ajuntament de Caseres ha rebut una subvenció específica de 8.443,00 € destinada a finançar tasques essencials dins de l’àmbit de Medi Ambient i Protecció de la Salut…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Caseres, una subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022,  per l’obra “Arranjament parcial del c/. Cavallet per perill d’ensorrament”, per un import màxim de 80.000,00 euros. Font: Ajuntament de Caseres

Leer más

La Diputació de Tarragona Impulsa la Cultura Local: Subvenció per Activitats Culturals a l’Ajuntament de Caseres

La cultura continua sent un pilar fonamental per al desenvolupament i enriquiment de les comunitats locals. En aquest sentit, la Diputació de Tarragona reafirma el seu compromís amb la promoció de les activitats culturals en els municipis de la província, com ho demostra la recent subvenció atorgada a l’Ajuntament de Caseres. Aquesta iniciativa s’emmarca dins…

Leer más