La Diputació de Tarragona concedeix dues subvencions per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer

La Diputació de Tarragona ha través de la convocatòria de “Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, convocatòria 2023” ha concedit a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre dues subvencions, per l’adquisició de dos immobles per a destinar a lloguer. Les dues subvencions, amb un import total de 55.100 euros, han servit per adquirir dos immobles per a…

Leer más

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l’entrada de l’aigua de pluja a l’interior de l’església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d’altres, per l’Oficina…

Leer más

La Diputació de Tarragona atorga un ajut per a la reparació de la coberta de l’església romànica de Santa Maria

Es va sol·licitar aquesta subvenció, per tal de poder reparar la coberta de la nau central i de les capelles laterals, per evitar l’entrada de l’aigua de pluja a l’interior de l’església i garantir-ne un bon estat de conservació. Aquesta obra ha tingut cost total de 66.490,32 i ha estat subvencionada, entre d’altres, pel Pla…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023.

Durant l’any 2023 s’han realitzat les analítiques d’aigua d’acord amb el RD 3/2023, les analítiques de l’aigua de les piscines, s’han adquirit els productes necessaries per als tractaments de les aigües i també s’ha realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals. Aquestes actuacions compten amb una subvenció…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.842,73 euros per finançar les despeses d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de publicitat als medis per la dinamització de les activitats turístiques, també per a…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre la subvenció per import de 9.103,82 € per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, dins la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública de l’any 2023. Aquesta…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i gestió dels animals domèstics a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.425,74 euros per finançar les despeses de gestió de plagues urbanes i gestió d’animals domèstics. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de desinsectació i desratització dels locals municipals i del clavegueram, fer tasques de control de…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables 2023.

Durant l’estiu 2023 es va fer la contractació del servei de socorrisme per a poder procedir a l’obertura de les piscines municipals des del mes de juny fins al setembre. Aquest servei va estar subvencionat a través de la subvenció de Salut Pública, línia 2 de piscines. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i gestió dels animals domèstics a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.425,74 euros per finançar les despeses de gestió de plagues urbanes i gestió d’animals domèstics. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de desinsectació i desratització dels locals municipals i del clavegueram, fer tasques de control de…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular a l’Ajuntament de La Palma d’Ebre, any 2023.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.842,73 euros per finançar les despeses d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de publicitat als medis per la dinamització de les activitats turístiques, també per a…

Leer más

El Departament d’Educació ha concedit una subvenció per a la Rehabilitació d’una sala del centre d’entitats per a la implantació de la llar d’infants a La Palma d’Ebre.

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció del Departament d’Educació de 29.449,55 euros dins la línia de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de…

Leer más

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per al personal de socorrisme a les piscines municipals 2023.

La subvenció per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, anualitat 2023 engloba diferents línies. L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut les següents subvencions: Línia 2 socorrisme piscines. Cost total de l’actuació 9.679,88 € dels quals s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.764,18…

Leer más

La Diputació de Tarragona Concedeix 20.000 Euros a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre per Despeses Corrents: Suport Decisori pel Funcionament Municipal

La diputació de tarragona impulsa el finançament municipal La Diputació de Tarragona ha reforçat el seu compromís amb els ajuntaments locals a través del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023, destinat a proporcionar suport financer per al manteniment i millora de les despeses corrents. En aquest context, l’Ajuntament de la Palma d’Ebre s’ha vist beneficiat per…

Leer más

Ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar curs 2023/2024

L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha aprovat les bases de subvencions per a l’atorgament d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i/o material escolar. Podeu consultar les bases en aquests enllaços: BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS…

Leer más

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció destinada a desenvolupar polítiques d’habitatge 2022

Aquesta subvenció té per objectiu finançar actuacions per desenvolupar polítiques locals d’habitatge per tal, entre d’altres, de fomentar l’accés a l’habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants. L’Ajuntament de la Palma d’Ebre es va acollir a l’apartat A (inversions executades per a crear, rehabilitar i millorar la qualitat dels habitatges i les despeses…

Leer más

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per al canvi de la gespa a les piscines municipals. Situacions excepcionals, anualitat 2023.

Aquesta subvenció té per objectiu, entre d’altres, finançar despeses d’inversió i altres actuacions urgents i necessàries per restablir els serveis i béns afectats, i garantir la prestació de serveis municipals. L’Ajuntament de la Palma d’Ebre va sol·licitar aquesta subvenció per finançar el cost del canvi de gespa natural a gespa artificial a les piscines municipals,…

Leer más

L’Ajuntament de Palma d’Ebre reforça la seva flota de Protecció Civil amb un nou vehicle finançat pel Ministeri de l’Interior

L’Ajuntament de Palma d’Ebre ha assolit un important pas cap a una millor preparació per a situacions d’emergència, ja que ha rebut un nou vehicle de Protecció Civil, totalment subvencionat pel Ministeri de l’Interior a través de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Aquesta adquisició s’emmarca dins les subvencions destinades a les entitats…

Leer más