La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció per l’adquisició d’una màquina escombradora

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2023, per l’adquisició d’una màquina escombradora. La subvenció, per import de setanta-vuit mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims, ha servit per finançar l’adquisició d’una màquina escombradora, que donarà l’enia necessària a la brigada municipal, per…

Leer más

La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció per a despeses corrent exercici 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l’any 2023, per  import de quinze mil euros (15.000,00.-€) per a despeses corrents d’aquest exercici 2023. Amb aquesta subvenció, l’ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d’energia elèctrica, carburants per…

Leer más

La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció per a l’adquisició de l’Abadia de Passanant

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2022, per l’adquisició del bé immoble de l’Abadia de Passanant. La subvenció, per import de vint-i-dos mil cinc-cents euros, ha servit per finançar l’adquisició de l’Abadia de Passanant, que passa a ser propietat de l’ajuntament. Font:…

Leer más

La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció per interessos de prestecs a Passanant i Belltall

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció per sufragar els interessos de prèstecs, per import de 4.019,37 euros, de l’exercici 2023. Aquesta subvenció ha esta destinada el pagament del préstec de l’exercici 2022, que va servir per fer front a les obres de construcció de pisos de lloguer…

Leer más

La Diputació de Tarragona, Concedeix una Subvenció per Activitats Culturals, dins el Programa E-CATALEG, 2023

La cultura és un element fonamental per a la vida de qualsevol comunitat. A través de les seves expressions artístiques i esdeveniments culturals, les comunitats poden enriquir-se i unir-se per celebrar les seves arrels i identitat. En aquest context, la Diputació de Tarragona ha concedit una generosa subvenció a l’Ajuntament de Passanant i Belltall en…

Leer más

La Diputació de Tarragona concedeix dues subvencions per la construcció de pisos de lloguer municipal

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall dues subvencions, dins les bases de subvenció 2022, per inversions en habitatges de titularitat municipal. Les dues subvencions, de trenta-mil euros cada una d’elles, amb un import total de seixanta mil euros, han servit per finançar les obres de “DISTRIBUCIÓ I CONDICIONAMENT INTERIOR…

Leer más