Ordre del dia Sessió ordinària del Ple municipal

Sessió ordinària del Ple municipal a la Sala de Plens de l’Ajuntament, dijous 22 de febrer a les 20:30, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior. 2.- Aprovació definitiva compte general 2022. 3.- Acord increment retributiu del 0,5% en aplicació Llei Pressupostos Generals de l’Estat. 4.- Reconeixement extrajudicial…

Leer más

Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta

Sessió ordinària del Ple municipal Sala de Plens de l’Ajuntament, dilluns 11 de desembre a les 22:00, amb els següents assumptes a tractar: 1.- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior 2.- Modificació de crèdit 4/2023 en modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria 3.- Aprovació del Pressupost de…

Leer más