Convocatòria per cobrir la plaça de vacant de jutge/essa de pau titular i suplent/a

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge/essa de Pau titular i/o el substitut/a. D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt informa que ha rebut concessió de subvenció de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la següent concessió de subvenció corresponent a la convocatòria per a subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva,…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat de Subvencions de la Diputació de Tarragona la següent subvenció: Per diverses actuacions singulars per a l’any 2023, per import de 19.758,94 euros, de la unitat de Cultura, en relació amb la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altre ens dependents,…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt ha rebut de la Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions, de la de la Diputació de Tarragona, les següents subvencions: – Del Pla d’Acció Municipal, exercici 2023, del programa de despeses corrents (assegurances, subministrament energia elèctrica, reparació, manteniment i conservació i material d’oficina), una…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut de la Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, la subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022, per la línia 2- PAESC, l’import de 17.441,45 euros. Les actuacions han consistit en:…

Leer más

Subvenció de la Diputació de Tarragona enriquirà la programació cultural de Rocafort de Queralt

La Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona ha anunciat una subvenció que contribuirà a l’enfortiment de l’oferta cultural de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt. L’import de 12.104,53 euros concedit respon a les bases de subvencions destinades als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb l’objectiu de fomentar la contractació d’activitats incloses en el catàleg…

Leer más