Subvenció 2023: 1a fase nínxols i ossera del cementiri municipal

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per fer la 1a fase Nínxols i ossera del cementiri municipal l’any 2023. L’import concedit és de 71.485,52 €. Amb aquesta actuació, iniciada al febrer de 2024, s’ha cobert una situació de poca capacitat del cementiri municipal rendibilitzant els espais al crear-se…

Leer más

Subvenció 2023: Nínxols i ossera

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per fer la 1a fase Nínxols i ossera cementiri municipal l’any 2023. L’import concedit és de 71.485,52 €. Amb aquesta actuació, iniciada al febrer de 2024, s’ha cobert una situació de poca capacitat del cementiri municipal rendibilitzant els espais al crear-se nínxols…

Leer más

OPORTUNITAT DE TREBALL: AJUNTAMENT DE VALLMOLL OFEREIX 1 PLAÇA DE PEÓ ESPECIALISTA

L’Ajuntament de Vallmoll ha anunciat una nova convocatòria per a cobrir una plaça de Peó Especialista. Aquesta oportunitat laboral, que es regula sota l’expedient 279/2024, ha generat un gran interès entre els habitants de la localitat i els voltants. Amb una data límit per a la presentació de sol·licituds fixada per al 3 d’abril de…

Leer más

Oferta de treball: personal de brigada

Expedient: 279/2024 Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball Assumpte: Contractació de personal de brigada per substitució Per tal de cobrir una baixa laboral de peó especialista de la brigada municipal, atès que la borsa de treball existent està exhaurida, es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar, amb caràcter temporal i urgent,…

Leer más

Subvencions 2023: Salut Pública (productes)

L’Ajuntament de Vallmoll ha adquirit hipoclorit sòdic per garantir la qualitat de l’aigua de consum de boca. Aquest producte s’utilitza a la planta potabilitzadora d’aigua, que s’alimenta de l’aigua pretractada provinent de la unitat de filtració ja existent. L’aigua de sortida del reactor va a un segon mòdul de post-tractament de l’aigua desnitrificada, el qual…

Leer más

Subvencions 2023: Salut Pública (analítiques d'aigua)

Subvencions 2023: Salut Pública (analítiques d’aigua) L’Ajuntament de Vallmoll realitza les analítiques d’aigua segons normativa (Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum). Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, mitjançant una subvenció en el marc del programa de…

Leer más

Relació de persones aprovades i proposta de contractació laboral places d'educador/a de llar d'infants

Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de tres places d’educador/a de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. Documents associats:  20240306_publicacio_anunci_relacio_persones_aprovades_i_proposta_de_contractacio_ Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Relació de persones aprovades i proposta de contractació laboral places d'auxiliar de llar d'infants

Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de dues places d’auxiliar de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal. Documents associats:  20240306_publicacio_anunci_relacio_persones_aprovades_i_proposta_de_contractacio Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Exposició pública: Projecte d'execució per corregir els defectes d'instal·lació d'enllumenat exterior que dona servei a diversos carrers

Aprovació inicial del Projecte d’execució per corregir els defectes d’instal·lació d’enllumenat exterior que dona servei a diversos carrers, per donar compliment amb aquelles ITCs del REBT que li són d’aplicació. Documents associats:  projecte_correccio_defectes_enllumenat_vallmoll.pdf planols_correccio_defectes_enllumenat.pdf Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Exposició pública projecte de Restauració del Castell de Vallmoll

Aprovació inicial del Proyecto modificado del proyecto básico y ejecutivo Restauración del Castillo de Vallmoll – Fase VI, aprovat en JGL de data 25 de gener de 2024. Termini d’informació pública: 30 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP i al DOGC. Documents associats:   proyecto_modificado_definitivo-s-1-a.pdf  proyecto_modificado_definitivo-s-1-b.pdf Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Exposició pública projecte d'urbanització UA 3.1 Calders Nord

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística UA 3.1 Calders Nord, aprovat en JGL de data 18 de gener de 2024.Termini d’informació pública: un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació al BOP. Documents associats:   projecte_urbanitzacio_ua_3_1_calders_nord.pdf  anunci_aprovacio_inicial.pdf Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Exposició pública projecte

Aprovació inicial del Proyecto modificado del proyecto básico y ejecutivo Restauracion del Castillo de Vallmoll – Fase VI, aprovat en JGL de data 25 de gener de 2024. Termini d’informació pública: 30 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP i al DOGC. Documents associats:   proyecto_modificado_definitivo-s-1-a.pdf  proyecto_modificado_definitivo-s-1-b.pdf Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Subvencions 2023: Manteniment i conservació de la llera Rasa del Roser

L’Agència Catalana de l’Aigua, en l’acord de data 24 de novembre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció adreçada als ens locals per a l’Execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, de 14.000,83 euros, per…

Leer más

Subvencions 2023: Construcció d'una primera fase de nínxols i ossera al cementiri municipal

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 18 de d’abril de 2023, ha concedit una subvenció mitjançant assignació nominativa 2023 de 71.485,52 euros a l’Ajuntament de Vallmoll per finançar les obres de construcció d’una primera fase de nínxols i ossera al cementiri municipal; actuació amb pressupost elegible de 89.356,90…

Leer más

Subvencions 2023: E-catàleg

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (e-catàleg) per l’any 2023, per un import total d’11.297,50 €. Amb aquesta subvenció l’Ajuntament ha dut a terme les següents actuacions: Font: Ajuntament de Vallmoll

Leer más

Exposició pública del projecte de restauració de la façana de l’Ajuntament de Vallmoll

El projecte de restauració de la porta principal de l’Ajuntament de Vallmoll ha suscitat un interès significatiu en la comunitat local. Aquesta emblemàtica estructura, originalment part del Castell de Vallmoll, va ser traslladada al nou ajuntament el 1956, durant una època en què el castell es trobava en un estat d’abandó alarmant. Es parla d’una…

Leer más

Vallmoll avança cap a la Sostenibilitat: Inversió Decisiva en Energia Solar i Acció Climàtica

En un moviment encomiable cap a la sostenibilitat i la preservació del medi ambient, la Diputació de Tarragona ha anunciat la concessió d’una subvenció significativa a l’Ajuntament de Vallmoll. Aquesta subvenció, inscrita dins de la convocatòria 2023, té com a objectiu impulsar i fomentar la transició energètica i l’acció climàtica, prioritats que s’han destacat com…

Leer más

L’Escola de Futbol de Vallmoll presenta els seus equips per a la temporada actual

El passat divendres 1 de desembre, l’Ajuntament de Vallmoll va acollir amb entusiasme la presentació dels equips de l’Escola de Futbol local per a la temporada actual. Aquest esdeveniment esportiu va reunir a jugadors, entrenadors, famílies i aficionats de la localitat, evidenciant el fervor i la passió per aquest esport en aquesta comunitat. Amb els…

Leer más

Servei d’Assessorament Energètic Presencial a l’Alt Camp

Amb l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica i proporcionar assessorament personalitzat sobre temes relacionats amb l’autoconsum, la factura elèctrica i l’eficiència energètica, l’Oficina Comarcal de Transició Energètica de l’Alt Camp posa a disposició de la ciutadania, un nou servei d’assessorament energètic presencial en cinc municipis de la comarca. Els municipis en els que es donarà el…

Leer más

La Diputació de Tarragona Inverteix 8.839 € en Combatre Plagues Urbanes i Protegir Animals Domèstics a Vallmoll

La Diputació de Tarragona ha destinat recursos significatius a l’Ajuntament de Vallmoll per abordar dues qüestions crucials que afecten la vida urbana: la gestió de plagues i la protecció dels animals domèstics. Amb una subvenció de 8.839 €, es busca fer front a problemàtiques que, sovint, passen desapercebudes però que influeixen directament en la salut…

Leer más

Gimnàs Municipal: Un Espai Habilitat per a l’Esport i la Responsabilitat

Després de completar les tasques de neteja i manteniment el mes passat, s’obre de nou el Gimnàs Municipal de Vallmoll per a l’ús dels seus residents. Aquest espai esportiu estarà a la disposició del públic, amb certes condicions i requisits que cal complir per gaudir-ne plenament. L’administració local ha posat èmfasi en la importància de…

Leer más

Vallmoll Subvencions 2022: Nominativa

La Diputació de Tarragona ha aprovat una subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Vallmoll durant l’any 2022, amb l’objectiu de dur a terme l’enderrocament d’una casa entre mitgeres i l’adequació del solar resultant. Aquesta inversió té un valor de 57.000 € i representa una acció significativa per millorar la seguretat i l’accessibilitat al municipi. L’edifici…

Leer más

Anunci llistat provisional persones admeses i excloses convocatòries de personal

Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria dels processos de selecció de quatre places de l’Àrea de Serveis de Secretaria Intervenció, composició del tribunal, data de constitució del mateix, així com data de la prova de català. Data publicació: 26/09/2023 Termini per formular al·legacions: 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà…

Leer más

Subvencions 2023: Control Sanitari de l’Aigua

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023. L’import atorgat és de 10.000 €. Aquesta quantitat s’ha destinat a les següents actuacions: Analítiques d’aigua de consum humà:…

Leer más

Subvencions 2023: Projectes i Activitats Culturals

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular en la convocatòria per aquest any 2023. L’import concedit és de 19.758,94 €. Les activitats objecte d’aquesta subvenció són les següents : Dia internacional de la dona treballadora Fira Campera…

Leer más

Subvencions 2022: Inversions en Equipaments Municipals

La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà. L’import concedit és de 30.000 €. L’Ajuntament ha realitzat l’adequació de l’accés a la zona verda adjacent a la muralla de Vallmoll – Fase I, projecte redactat per Soffitto Arquitectura SLP i que…

Leer más

Obra de Graffiti Destaca a la Festa Major 2023: Creativitat i Color a l’Escenari

La Festa Major 2023 va rebre una dosi de creativitat i color ahir a la tarda amb la realització d’un emocionant taller de graffiti. Aquesta activitat va donar l’oportunitat als participants de posar a prova les seves habilitats artístiques i expressar-se mitjançant l’art urbà. El resultat d’aquest taller va ser una obra impressionant que ara…

Leer más