Calendari del Contribuent 2023: Coneix les Dates Importants per al Pagament d’Impostos i Taxes

Amb l’arribada del nou any, també ve l’obligació de complir amb els nostres deures fiscals. És per això que us presentem el «Calendari del Contribuent 2023», una guia útil per a tots aquells ciutadans i empreses que han de fer front als diferents impostos i taxes durant l’exercici fiscal 2023 a la província de Tarragona….

Leer más

Subvenció Diputació de Tarragona – Salut Pública 2022

La Diputació de Tarragona, sempre compromesa amb la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, ha pres una nova iniciativa destinada a impulsar la salut pública als municipis de la província. Aquest 2022, l’Ajuntament de Vespella de Gaià ha estat un dels beneficiaris d’aquesta iniciativa, rebent una subvenció significativa per portar…

Leer más

Subvenció Diputació de Tarragona-PAM 2022

La Diputació de Tarragona va concedir per acord de Junta de Govern de data 22/02/202, un ajut per import de 27.500 euros, corresponentes al Pla d’Acció Municipal-Despeses Corrents. Aquest import ha estat destinat a sufragar part d eles despeses de manteniment i subministrament de l’enllumenat públic, el pagament de les assegurances dels vehicles de l’ajuntament…

Leer más

Projectes i Activitats Singulars per a Ens Locals 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vespella de Gaià una Subvenció per a projectes i activitats singulars per aquest any 2022. L’import concedit ha estat de 14.822,00 euros, sent la despesa total un import de 17.410,75 euros. L’import ha estat destinat a la programació d’activitats culturals i esportives següents: – Un estiu…

Leer más

Activació del Pla Alfa Nivell 3 a Vespella de Gaià per l’elevat risc d’incendis forestals

Avui es posen en marxa mesures d’emergència en resposta a l’elevat risc d’incendi forestal que afecta diverses zones de Catalunya. L’alerta s’ha activat dins del marc del Pla d’Emergències per Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT) a causa de les condicions meteorològiques extremes que es preveuen per als pròxims dies, amb calor intensa i baixa humitat….

Leer más